Borox Tandade Skärstål!

  
 
Presenterar det största Tandade Skärstålet vi har producerat hittills.

Storlek?

Size? 800-60-3580 mm!!

 
Nyheten publicerad: okt 23, 2019